Duurzaamheid

Julie’s Bicycle is een baanbrekende non-profitorganisatie die kunst en cultuur mobiliseert om actie te ondernemen tegen de klimaat- en ecologische crisis.
Opgericht door de muziekindustrie in 2007 en nu werkzaam in de kunst en cultuur, werkt JB samen met meer dan 2000 organisaties in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Julie’s Bicycle combineert culturele en ecologische expertise en richt zich op programma’s met een grote impact en beleidsverandering om de klimaatcrisis frontaal het hoofd te bieden.

Missie
Julie’s Bicycle mobiliseert kunst en cultuur om de klimaat- en ecologische crisis aan te pakken.

Doelstellingen
Julie’s Bicycle ondersteunt kunst en cultuur om:
– CO2-neutraal te worden en de natuur te herstellen
– publieke acties te inspireren op het gebied van klimaat en ecologie.
– voorvechter te zijn van climate justice en fairness

Laat je inspireren met deze video:

Waarden Julie’s Bicylce:

De klimaatcrisis is een culturele crisis
Om een consensus op te bouwen voor snelle actie tegen klimaatverandering, is een verschuiving in culturele attitudes, verhalen en praktijken nodig.

De kracht van cultuur
Kunst en cultuur spelen een krachtige rol in ons leven en kunnen het publiek inspireren, harten en geesten veranderen en nieuwe manieren van leven en werken creëren.

Wetenschap, data en expertise
We laten ons leiden door een diep respect voor wetenschap, data en expertise. Robuuste informatie en onderzoek ondersteunen ons werk.

Gerechtigheid en eerlijkheid
Julie’s Bicycle pleit voor klimaatrechtvaardigheid in de hele culturele gemeenschap. We erkennen dat de klimaat- en ecologische crisis zijn wortels heeft in schadelijke systemen en oneerlijke gevolgen heeft voor degenen die het minst hebben bijgedragen aan de oorzaken ervan.

Iedereen moet een steentje bijdragen
De collectieve kracht van de culturele gemeenschap is een verenigde beweging van actie. Met vele perspectieven en stemmen, werkend aan een gedeeld doel, verlegt onze gemeenschap de grenzen van wat mogelijk is.

Terug naar Duurzaamheid