Duurzaamheid

Ecostage is een grassroots-initiatief en een website die een raamwerk, tools en middelen biedt voor het verankeren van praktijkgericht ecologisch denken in alle stadia van onze creatieve processen en productieschalen. De website bevat inspirerende casestudy’s, bronnen, een verklarende woordenlijst en een leeslijst, en biedt onderdak aan een branchebreed netwerk van beoefenaars. Het Ecostage-team biedt online en persoonlijke workshops, lezingen en adviesbureaus om de principes in de praktijk te verkennen.

Ga voor meer informatie naar: ecostage.online

Missie
Of we nu werk maken met een ecologische of sociale focus, onze creatieve praktijken situeren zich in het snel veranderende tijdperk van het Antropoceen en de verhalen die we vertellen maken deel uit van een overkoepelend ecologisch verhaal. Ecostage staat voor een paradigmaverschuiving die een holistische benadering van het creëren van werk promoot.

Het initiatief put onder meer uit ecologie, modellen van duurzaamheid, welzijnspraktijken, verbeeldingskracht, traditionele en lokale kennis, permacultuur, ecoscenografie en sociaal activisme.

Ecostage heeft tot doel ecologisch denken in te bedden in het hart van de creatieve praktijk, te inspireren en verandering teweeg te brengen, en ecologische regeneratie te bevorderen door:

Het cultiveren van een holistische benadering van het maken en delen van werk die de onderlinge verbondenheid tussen creativiteit, ecologie en welzijn erkent.

Mensen in staat stellen zich bezig te houden met belangenbehartiging en activisme, de kleine stappen en grotere sprongen te vieren, terwijl ze de grotere visie behouden.

Het bouwen van de Ecostagers-gemeenschap om wederzijdse ondersteuning, collectief activisme en creatieve samenwerking te bevorderen.

Het faciliteren van een plek voor uitwisseling en gedeeld leren door middel van bronnen, casestudy’s en workshops.

Ondersteuning van de praktische toepassing van de zeven Ecostage-principes als raamwerk voor projectplanning van begin tot eind.

Het promoten van de kracht van de Ecostage Pledge om een collectief momentum te genereren.

De huidige maatstaven voor succes uitdagen om de manier waarop werk wordt gecreëerd op te nemen, zoals eerlijke beloning, het berekenen van onze ecologische voetafdruk en het integreren van het ‘cradle to cradle’-model.

Het vieren van het esthetische bereik en de diversiteit van duurzaam geproduceerd werk.

Terug naar Duurzaamheid