Duurzaamheid

Het programma VANG Buitenshuis helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) om het restafval dat vrijkomt – en dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval – te halveren. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’. Het doel van dit meerjarenprogramma is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap te zetten naar een circulaire economie.

Cultuursector klaar voor circulariteit
Het onderwerp duurzaamheid klimt hoger op de agenda binnen de cultuursector. Het maatschappelijk momentum is er om duurzaamheid meer structureel aan te pakken. Het programma Vang buitenshuis helpt de sector met kennis over een meer circulaire bedrijfsvoering. Want met meer dan 50 miljoen bezoekers per jaar ontstaat er binnen de cultuursector heel veel afval.

Ga naar de speciaal aangemaakte pagina: Cultuur – VANG Buitenshuis om meer te leren over circulariteit in de cultuursector.

Rijkswaterstaat voert dit programma uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het programma werken we samen met diverse partijen:
– Green Deal met NS en ProRail
– Green Deal met festivals en Green Events
– Regionetwerken scholen met het NME netwerk van GDO
– Koplopergroep circulaire hotels in Amsterdam
– Koplopergroep circulaire restaurants in Haarlem en Rotterdam
– Zero waste expeditie cultuur in de steden: Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag
– Gemeenten en provincies


Terug naar Duurzaamheid