Duurzaamheid

In dit advies doet de Raad voor Cultuur (RvC) aanbevelingen om de verduurzaming van de cultuursector te versnellen en cultuur een prominentere rol in maatschappelijke duurzaamheidstransities te geven.

De cultuursector is, zoals zoveel andere sectoren, nog lang niet klimaatneutraal en circulair. De verbeeldingskracht en veranderkracht van cultuur zouden veel beter benut kunnen worden bij de enorme opgave waarvoor Nederland staat. In omringende landen is duurzaamheid al meer onderdeel van het cultuur‐beleid en is andersom cultuur al vaker onderdeel van het duurzaamheids‐ beleid. Cultuur behelst in dit advies kunsten, erfgoed, creatieve industrie en media, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd. Het advies is gericht aan zowel de cultuursector als de diverse overheden, de bij duurzaamheid en cultuur betrokken departementen en de rijkscultuurfondsen.

Waarom verduurzamen?
De raad vindt, net als de staatssecretaris, dat iedereen zich moet inspannen om de ecologische crisis te lijf te gaan, ook de cultuursector. Er is wet- en regelgeving (de Klimaatwet, het Coalitieakkoord 2021-2025 en het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050) waaraan de cultuursector zich dient te houden. Maar verduurzaming is eveneens nodig voor een sterke en toekomstbestendige cultuursector, die in 2050, wanneer Nederland klimaat‐neutraal en circulair wil zijn, nog altijd bloeit en kwaliteit garandeert. Verduurzaming biedt bovendien kansen. De cultuursector kan zijn creativiteit, verbeeldings- en veranderkracht aanwenden voor de verduurzaming van Nederland en zo een legitieme partner worden voor samenleving, overheden en bedrijfsleven. Omgekeerd moeten die de potentie die de cultuursector
biedt dan wel nadrukkelijker benutten.

Download en lees hier het hele advies: Cultuur Natuurlijk | Advies | Raad voor Cultuur

Terug naar Duurzaamheid