Duurzaamheid

Green Leisure Group is dé netwerk coöperatie voor praktische verduurzaming van o.a. toeristische- en horecabedrijven, culturele instellingen, evenementen en sportverenigingen.

Om de specialisaties van Green Leisure Group duidelijk onder de aandacht te brengen bij hun opdrachtgevers worden specifieke projecten ondergebracht binnen de pijlers Green Stages, Green Sport of Green Leisure.

Green Stages
In de culturele sector zijn ze onder de naam Green Stages actief in het verduurzamen van culturele locaties, festivals en evenementen, Dit doen ze zowel op individueel als collectief niveau.  Daarnaast ondersteund Green Leisure Group gemeenten in het maken van duurzaamheidsbeleid voor de cultuur en (sport) evenementensector. Een groot project is de convenant Green Stages 2020.

Lees meer over alle projecten gericht op de cultuursector onder de noemer Green Stages op hun website: Green Stages – Green Leisure Group Coöperatie U.A.

Convenant Green Stages 2020
Binnen het convenant GreenStages2020 werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties. Duurzaamheid wordt breed benaderd. Alle relevante duurzaamheidsthema’s zoals energie, afval, mobiliteit, inkoop, water maar ook inclusie en diversiteit (sociale duurzaamheid) komt aan de orde. 

Het convenant GreenStages2020 is een programma voor en door de culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambities en thema’s uitgediept. 
Lees hier alles terug van de collectieve bijeenkomsten: Verslagen en achtergrondinformatie convenant GreenStages – Green Leisure Group Coöperatie U.A.

Terug naar Duurzaamheid