Duurzaamheid

Binnen het convenant GreenStages2020 werken circa 30 poppodia en theaters meerjarig en collectief samen aan het verduurzamen van hun organisaties. Duurzaamheid wordt breed benaderd. Alle relevante duurzaamheidsthema’s zoals energie, afval, mobiliteit, inkoop, water maar ook inclusie en diversiteit (sociale duurzaamheid) komt aan de orde.

Het convenant GreenStages2020 is een programma voor en door de aangesloten culturele instellingen. Door het uitwisselen van praktijkvoorbeelden leren de organisaties van elkaar.

 

Belangrijk onderdeel is de nulmeting bij de start van de deelname. Deze meting maakt duidelijk waar de individuele kansen liggen voor de deelnemer, op basis van de nulmeting wordt een actieplan opgesteld waarmee de organisatie intern aan de slag kan. Tijdens de collectieve bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, vorderingen besproken, gewerkt aan de gekozen ambities en thema’s uitgediept. 

Lees hier alles terug van de collectieve bijeenkomsten: Verslagen en achtergrondinformatie convenant GreenStages – Green Leisure Group Coöperatie U.A.

Green Leisure Group
Green Leisure Group is dé netwerk coöperatie voor praktische verduurzaming van o.a. toeristische- en horecabedrijven, culturele instellingen, evenementen en sportverenigingen.

Om de specialisaties van Green Leisure Group duidelijk onder de aandacht te brengen bij hun opdrachtgevers worden specifieke projecten ondergebracht binnen de pijlers Green Stages, Green Sport of Green Leisure. Lees meer over Green Leisure Group: Home – Green Leisure Group Coöperatie U.A.


Terug naar Duurzaamheid