Duurzaamheid

Music Declares Emergency (MDE) is een groep artiesten en professionals uit de muziekindustrie.

In september 2021 is een team van artiesten en milieuwetenschappers Music Declares Emergency Nederland gestart. Op het moment bestaat de Nederlandse tak van het platform uit ongeveer 20 vrijwilligers verdeeld over verschillende teams, en werken ze hard aan de naamsbekendheid van MDE, door het opzetten van een podcast-serie en een Instagram pagina.

Op de website van MDE VK staat een fijn Climate Pack met praktische tips en ervaringen van andere artiesten en groepen. Het lezen waard!

Music Declares Emergency gelooft dat:
De voortdurende stijging van de uitstoot van broeikasgassen en de voortdurende verwoesting van de natuurlijke wereld een duidelijke en actuele bedreiging voor het leven op aarde vormen.

Dat een onmiddelijke reactie van de overheid noodzakelijk is om al het leven te beschermen tegen een klimaat- en ecologische catastrofe.

Muziek, muzikanten en muziekbedrijven door hun unieke culturele en economische macht, het voortouw kunnen nemen bij het eisen van de systemische veranderingen die nodig zijn om al het leven op aarde veilig te stellen.

Terug naar Duurzaamheid