Duurzaamheid

De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. De R-ladder heeft 7 tredes (R1 tot en met R7) die verschillende strategieën van circulariteit weergeven. Strategieën hoger op de ladder, besparen meer grondstoffen. Hoe hoger een strategie op de R-Ladder staat, hoe meer circulair de strategie is. Waarbij R1 de hoogste trede is.

R1. Refuse (wijs af)

  • Stap af van producten of materialen die u eigenlijk niet nodig hebt. Maak een product overbodig door van zijn functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren.

R2. Rethink  (heroverweeg)

Intensiveer productgebruik (bijvoorbeeld door producten via platformen te delen of multifunctionele producten).

R3. Reduce (verminder)

Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten.

R3. Re-use (hergebruik)

Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker. Denk bijvoorbeeld aan ontwerpen voor een langere levensduur. Er zijn diverse platforms die gebruikte producten een tweede leven geven.

R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (repareer, knap op, reviseer en hergebruik)

  • Reparatie en onderhoud van een kapot product voor gebruik in zijn oude functie. Verleng zo de levensduur van producten.
  • Opknappen en/of moderniseren van oud product. Maak nieuwe producten van oude producten.
  • Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde of andere functie.

R5. Recycle

Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof. Denk aan het verwerken en hergebruiken van grondstoffen en reststromen of afval, zoals gras, afvalhout en koffiedik.

R6. Recover (win terug)

Verbranden van materialen met energieterugwinning. In een circulaire economie komen zo min mogelijk materialen bij deze stap terecht.

In het kort: reduce, reuse, recycle

  • Reduce (R1 tm R3) – Bovenaan de ladder staat het verminderen van consumptie en productie en het slimmer maken en gebruiken van producten.
  • Re-use (R4 en R5) – In het midden staat levensduur van producten en onderdelen verlengen.
  • Recycle (R6 en R7)- Onderaan staat het nuttig toepassen van materialen, die anders gestort zouden worden.

Zie meer informatie op de website van de Rijksoverheid: R-ladder – Strategieën van circulariteit (rvo.nl)

Terug naar Duurzaamheid