Duurzaamheid

Ben je op zoek naar een manier om de CO2– en milieu-impact in kaart te brengen? Dat kan met de Milieubarometer, een zeer gebruiksvriendelijk online monitoringsinstrument. Met de Milieubarometer beantwoord je vragen rondom milieu en duurzaamheid zelf.

Diverse gemeenten en brancheorganisaties bieden een gratis startabonnement op de Milieubarometer aan. Ga naar milieubarometer.nl voor meer informatie.

CO2-voetafdruk berekenen
teeds vaker krijgen organisaties van hun klanten de vraag om de CO2-uitstoot van hun bedrijfsvoering te delen. Met de Milieubarometer maak je eenvoudig een CO2-footprint, met gegarandeerd de juiste CO2-factoren. Honderden bedrijven gebruiken hiervoor de Milieubarometer.

Nulmeting
Het resultaat vat de milieu-impact van jouw organisatie samen in heldere grafieken en kengetallen. Je kunt de milieuwinst door de jaren heen monitoren, doelen stellen, of je eigen organisatie met het branchegemiddelde vergelijken. Grote organisaties kunnen het abonnement uitbreiden en met de Powertool meerdere vestigingen met elkaar benchmarken.

Certificaat behalen
De Milieubarometer is nuttig om in te zetten bij milieu-certificaten, o.a. bij:
– CO2-Prestatieladder
– ISO 14001
– Milieuthermometer-zorg

    Actielijst opstellen
    De Milieubarometer biedt een afvinkbare maatregelenlijst met duurzaamheidsacties die voor jouw branche interessant zijn. De maatregelen zijn opgesteld aan de hand van jarenlange ervaring in milieuadvies van stichting Stimular. De lijst is inclusief de wettelijk verplichte maatregelen.

    Communiceren over duurzaamheid
    Met de automatische rapportagefunctie heb je een kant-en-klare PDF van de milieuresultaten. Je kunt ook de grafieken en tabellen afzonderlijk downloaden en toevoegen aan het duurzaamheidsverslag van je organisatie.

    Terug naar Duurzaamheid