Duurzaamheid

Met ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zet zich in om klimaatverandering tegen te gaan en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. De focus ligt op de beleidsterreinen van OCW: onderwijs (huisvesting, scholing), cultuur (monumenten, culturele en creatieve sector, leefomgeving en mobiel erfgoed) en wetenschap. Er is ook aandacht voor klimaatrechtvaardigheid en emancipatie, internationale afstemming en inzet van verbeeldings- en ontwerpkracht bij maatschappelijke opgaves. In deze uitvoeringsagenda van het programma Klimaat & Energie lees je de ambities, doelstellingen en acties waar OCW op inzet. Hiermee dragen ze bij aan het behalen van de nationale klimaatdoelen zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse Klimaatwet.


Download de uitvoeringsagenda en bijhorende kamerbrief op de website van de Rijksoverheid: Uitvoeringsagenda Klimaat & Energie | Rapport | Rijksoverheid.nl

Terug naar Duurzaamheid