Duurzaamheid

Welke plek neemt duurzaamheid in binnen het (cultuur)beleid van culturele organisaties en overheden, en welke best practices zijn er te onderscheiden?

Om een antwoord op deze onderzoeksvraag te vinden, analyseerden de Boekmanstichting en Bureau 8080 jaarverslagen en beleidsplannen van de 87 culturele organisaties die in de huidige beleidsperiode (2017-2020) deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur (BIS), en cultuurnota’s van de 44
grootste gemeenten. Daarbij werd gekeken naar activiteiten of ambities om ofwel de cultuursector zelf te verduurzamen, ofwel om de klimaatcrisis kunstinhoudelijk te agenderen of te thematiseren.
Lees de hele publicatie van 2020 hier: Duurzaamheid in de culturele sector (boekman.nl)

De gratis publicatie Naar een duurzame cultuursector uit juni 2021 bevat beschrijvingen van en verwijzingen naar ruim 40 tools, handleidingen en organisaties – voor zowel organisaties die net beginnen met verduurzamen als organisaties die hier al verder mee zijn. In deze publicatie zijn links opgenomen zodat je meteen door kunt klikken naar de informatie die voor jouw praktijk relevant is.
Lees de hele publicatie van 2021 hier: Boekman Extra #24: Naar een duurzame cultuursector – Boekmanstichting

De publicatie Duurzaamheid in de culturele sector – editie 2022 onderzoekt in twee delen in welke mate en op welke manier de Nederlandse cultuursector hieraan werkt. Het doel hiervan is om culturele organisaties te inspireren en beleidsmakers inzicht te bieden in welke knelpunten en behoeften verdere verduurzaming van de sector in de weg staan. Dit eerste deel rapporteert over een enquête die tussen 16 mei en 19 juni 2022 is ingevuld door 216 culturele organisaties (waarvan 114 volledig).1 Hoewel de resultaten daarmee niet als representatief mogen worden verondersteld, vormen ze wél een waardevolle steekproef die recht doet aan de grote diversiteit van organisaties in de cultuursector – zowel qua soort organisatie, organisatiegrootte als huisvestingssituatie.
Lees de hele publicatie van 2022 hier: Duurzaamheid in de culturele sector (boekman.nl)

Terug naar Duurzaamheid