Duurzaamheid

Waar hebben we het over? Internationaal spreken we van Climate Literacy waar het gaat om geletterdheid of kennis van het klimaat. Voor de cultuur sector in Nederland is er nog weinig voor handen op dit vlak. Wil je je eigen kennis bijspijkeren?

Een gebrek aan kennis is een belangrijk obstakel die we allemaal soms voelen als we in gesprek zijn over duurzaamheid of de klimaat- en ecologische crisis. Maar laten we eerlijk wezen! Je hoeft geen expert te zijn, een CO2 neutrale voetafdruk te hebben of met een bus met zonnepanelen te touren om over de klimaatcrisis te kunnen praten. De klimaatcrisis is (helaas) van ons allemaal. De basis is dat we in rap tempo van fossiele brandstoffen af moeten en overheden strengere wetgeving op dit vlak moeten maken. Klimaatwetenschap is geen rocket science!

Julies Bicycle (VK) heeft op de website een Climate Literacy 101.

Als onderdeel van het milieuondersteuningsprogramma van Arts Council England organiseerden Julie’s Bicycle een reeks inleidende webinars over creatieve klimaatactie. Het bedekt:

– De staat van het klimaat en het klimaatbeleid (waar staan we nu en waar moeten we naartoe)
– Waar de uitstoot van broeikasgassen (BKG) vandaan komt (hoe we hier zijn gekomen)
– De rol van de kunsten (waar we het krachtigst kunnen zijn)
– Gegevens begrijpen en actie ondernemen (wat JIJ nu kunt doen)
– Hoe we van individuele actie naar verandering van het grote geheel gaan)

Webinar 1

Webinar 2


Webinar 3
Terug naar Duurzaamheid