Duurzaamheid

Naar schatting worden in Nederland jaarlijks meer dan 7 miljard plastic bekers en maaltijdverpakkingen na eenmalig gebruik weggegooid, waarvan 150 miljoen op evenementen. Vanaf 1 juli 2023 en 1 januari 2024 zal een verbod op wegwerp gelden: hergebruik wordt de norm.

Dat brengt veel vragen met zich mee, ook binnen de evenementensector. Om de (on-)mogelijkheden van de nieuwe regels te onderzoeken startte het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ruim een jaar geleden een uitgebreid stakeholdersproces. Het Ministerie ging onder andere in gesprek met de  Plastic Promise koplopers om de werking in de praktijk mee te nemen in toepassingen en maatregelen. In maart 2022 is de definitieve ministeriële regeling gepubliceerd.

Minder wegwerp, meer hergebruik

De maatregelen gelden overal waar wegwerpbekers en voedselverpakkingen worden gebruikt, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in 2 categorieën:

  1. Consumptie ter plaatse
  2. Consumptie voor onderweg, afhalen en bezorgen.

De meeste festivals en evenementen zullen onder de eerste noemer vallen. Hiervoor geldt een verbod op wegwerp, en hergebruik wordt de norm. Hier is één uitzondering op, die voortkomt uit het stakeholder proces: het aanbieden van hoogwaardig recyclebare alternatieven is toegestaan als deze voldoen aan de verplichte recyclingpercentages van 75% in 2024, jaarlijks met 5% oplopend tot 90% in 2027. Hoogwaardige recycling betekent in deze regeling dat er weer nieuwe bekers of voedselverpakkingen van gemaakt kunnen worden, volgens de Europese regels die gelden voor de recycling van voedselcontactmaterialen.

Deze uitzondering geldt niet voor PLA- of koffiebekers, deze zijn namelijk (nog) niet hoogwaardig recyclebaar. Voor evenementen betekent dit concreet dat er alleen nog gebruik gemaakt mag worden van herbruikbare bekers of recyclebare PET-bekers, mits deze voor 75-90% gerecycled kunnen worden. Voedselverpakkingen zijn op dit momenten nog niet hoogwaardig recyclebaar (behalve PET-schalen voor koude toepassingen) dus deze moeten voor herbruikbare alternatieven of volledig plastic vrije varianten worden vervangen.


Lees meer informatie en veelgestelde vragen over de regeling op de website van Plastic Promise:
Ministeriële regeling verbod Single Use Plastics vanaf 1 juli 2023 van kracht: hergebruik wordt de norm — Plastic Promise

Terug naar Duurzaamheid