Sluit je aan!

Waarom lid worden?

De NAPK is belangenbehartiger, dienstverlener en werkgeversorganisatie. Zij bundelt de krachten van alle podiumkunstenproducenten. De NAPK zorgt voor meer zichtbaarheid, betere positionering en pleit voor goed werkgeverschap, én bevordert professionele bedrijfsvoering in de podiumkunsten. Dat gebeurt vraag gestuurd, in nauw contact met de leden, vanuit een slagvaardig bureau.

De ruim 170 gezelschappen en producenten in de sectoren theater, dans en muziek die op dit moment lid zijn, vormen een solide vertegenwoordiging van het podiumkunstenveld. Vanwege deze representativiteit is de NAPK het centrale aanspreekpunt voor overheid, politiek en vele andere partijen over alle onderwerpen die de podiumkunsten aangaan.

De NAPK heeft het bevorderen van goed werkgever- en opdrachtgeverschap in de podiumkunsten, zoals gezegd, hoog in het vaandel staan. Daarom heeft de NAPK – met de Kunstenbond – de Cao Toneel en Dans afgesloten, die algemeen verbindend is voor alle in Nederland gevestigde toneel- en dansproducenten. De Cao Toneel en Dans 2022-2023 geldt per 1 januari 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2023.

Voor de sector muziek is eveneens een cao afgesloten met de Kunstenbond. De Cao NAPK Muziekensembles 2022-2024 geldt per 1 maart 2022 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2024.

Ben je actief als producent in de sector theater, dans of muziek, of heeft je instelling een productiebudget en ben je nog geen lid van de NAPK én wil je betrokken zijn bij het invulling geven aan de gezamenlijke activiteiten? Sluit je dan aan.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@napk.nl of per telefoon op 020 751 7010.