Duurzaamheid

Op napk.nl/duurzaamheid delen we inspiratie, tools, organisaties, meetinstrumenten en wetgeving op het gebied van duurzaamheid in de cultuursector.

De NAPK heeft een kwartiermaker duurzaamheid aangenomen die haar leden kan ondersteunen in hun duurzaamheidsbeleid en werkwijze. De kwartiermaker organiseert workshops, trainingen en inspiratiesessies voor de NAPK-leden en initieert initiatieven voor de gehele sector om te versnellen met duurzaamheid. Wil je meer weten?
Neem contact op met Ryanne de Boer | ryanne.deboer@napk.nl

DUTCH GREEN BOOK
Samen met de de VPT en de VSCD werkt de NAPK aan een Nederlandse versie van het Theatre Green Book (TGB). Als startpunt is een eerste vertaling gemaakt van de korte versie. Initiatiefnemers van TGB: Lisa Burger en Paddy Dillon nodigen de hele Nederlandse sector uit om aan de slag te gaan met het handboek. Bekijk onderaan de pagina de video.

Op 30 oktober was de eerste werksessie, waarbij de gehele sector feedback op de vertaling (deel 1: duurzame producties, deel 2: duurzame gebouwen, deel 3: duurzame operaties), suggesties voor verbetering en knelpunten voor de Nederlandse werkpraktijk inbracht. Lees het verslag van de bijeenkomst hier.