Nieuws

Podiumkunstensector maakt zich zorgen om toepassing Fair Practice Code en bezuiniging op FPK-budget

De NAPK vertegenwoordigt 107 podiumkunstproducenten, die grote zorgen hebben over de beoogde toepassing van de Fair Practice Code én de voorgenomen bezuiniging van € 8,6 miljoen op het budget voor meerjarig gesubsidieerde gezelschappen bij het Fonds Podiumkunsten.  Ten behoeve van het Algemeen Overleg van de cultuurwoordvoerders met de Minister van Cultuur op 4 maart a.s. is een brief gestuurd naar de cultuurwoordvoerders waarin deze zorgen uiteen worden gezet. Lees hier de brief.

De podiumkunsten staan opnieuw zwaar onder druk. Vanaf 2021 dreigt een halvering van het middenveld, vanwege een korting van € 8,6 miljoen op het budget van het Fonds Podiumkunsten. De honorering in de cultuursector is al jaren ondermaats. Invoering van de Fair Practice Code moet hier vanaf 2021 verbetering in brengen. De kosten hiervoor komen echter voor rekening van de sector zelf. NAPK zet zich in voor extra middelen om zowel de korting op het Fonds Podiumkunsten ongedaan te maken als fair pay door te kunnen voeren zonder dat het ten koste gaat van het aanbod. Deze flyer maakt inzichtelijk wat de gevolgen kunnen zijn.

Een groep kunstenaars genaamd Platform Aanvang roept iedereen op om een petitie te ondertekenen, zie www.nederlandmaaktkunst.nl.

 

Terug naar Nieuws