Nieuws

Debatten Opera Fast Forward Festival

Tijdens het Opera Forward festival in Nationale Opera & Ballet worden diverse bijeenkomsten en debatten georganiseerd rond het thema duurzaamheid. 14 maart 16.30 uur: Kunst voor Klimaat #5Welke rol kunnen private fondsen spelen in de verduurzaming van de sector?…

Kenniscongres Eén Overheid

Over de paneldiscussie en de kennismakingOnder leiding van gesprekleider Lene Grooten vindt het gesprek plaats over de eerste ideeën die zijn gevormd ten aanzien van de wettelijke verankering van de financiering voor de podiumkunstensector. Kristel Baele (voorzitter van de …

Website voor cao toneel en dans gelanceerd

De Kunstenbond en de NAPK hebben eind 2023 het initiatief genomen om de website te realiseren. Met de komst van deze website, mede mogelijk gemaakt door het Sociaal Fonds Podiumkunsten, streven wij ernaar de informatie over de cao voor eenieder …

Advies Raad voor Cultuur: één landelijk cultuurfonds

Naam en kern van het advies over het bestel vanaf 2029 is ‘Toegang tot cultuur’. In een lijvig rapport van 233 pagina’s doet de Raad voor Cultuur voornamelijk verbetervoorstellen voor ‘een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland’. De uitvoering …

Paul Bronkhorst ontvangt Jiří Kylián Ring

Paul Bronkhorst, directeur van Omscholing Dansers Nederland, ontving de prestigieuze Jiří Kylián Ring uit handen van de winnaar van 2022, de Duitse choreograaf Marco Goecke. Hij ontving de ring vanwege zijn belangrijke werk voor de Nederlandse danswereld. Lees meer…

Gemeenten willen cultuur borgen

In maart 2023 kondigde het demissionair kabinet de ‘vernieuwingsagenda cultuurbestel 2029’ aan en vroeg de Raad voor Cultuur vervolgens om advies, dat eind januari 2024 volgt. Vanuit de ‘Verenigingsvisie 2030 – een stap naar voren’ was dit hét moment om …

Loopbaan-APK beschikbaar voor werknemers NAPK-leden

De zogeheten loopbaan-APK wordt uitgevoerd door Platform ACCT Werktuig PPO. Tot voor kort was deze APK enkel beschikbaar voor werknemers werkzaam bij orkesten, poppodia, festivals of de Nationale Opera & Ballet. Mede dankzij extra financiering vanuit het Sociaal Fonds Podiumkunsten …

Open brief aan nieuwe staatssecretaris

Lamers schrijft dat de culturele sector net zo goed als alle andere sectoren existentieel bedreigd wordt door klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Wat de cultuur volgens hem wel uitzonderlijk maakt, ‘is het vermogen om de zaadjes te planten van verandering’. Innovatie begint …

Nominatieronde Innovatieprijs Nederlandse Dansdagen 2024 van start 

De Nederlandse Dansdagen roept dansliefhebbers en dansprofessionals op om choreografen te nomineren voor de Innovatieprijs Nederlandse Dansdagen Maastricht. Wie verdient volgens jou een zetje om nieuw werk te creëren en dit tijdens de Nederlandse Dansdagen 2025 in première te laten …

Wij zijn de podiumkunsten

De NAPK feliciteert de nieuwe cultuurwoordvoerders van de diverse politieke partijen en heet ze van harte welkom. De komende tijd hopen we met ieder persoonlijk het gesprek te voeren over onze prachtige sector. Via onderstaand filmpje geven we alvast een …