Nieuws

Podiumkids zoekt bestuursleden

Podiumkids is een collectief van gesubsidieerde gezelschappen die theater-, muziek- en dansvoorstellingen maken voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Deze voorstellingen worden onder de aandacht bij een breed publiek gebracht via onder andere podiumkids.nl, sociale media, een …

Software PodiumRIE wordt eind dit jaar vervangen

Al sinds de oprichting van de PodiumRIE van Stichting ArboPodium wordt door veel podia gebruik gemaakt van de PodiumRIE. Met dit instrument kunnen werkgevers eenvoudig hun risico-inventarisatie maken die verplicht is door de Arbowet. Voor dit digitale instrument wordt gebruik …

Podiumtechniekdag op 20 mei

Op deze dag kunnen theaters, technische bedrijven, gezelschappen en evenementenlocaties hun deuren openen om toekomstige werknemers een unieke inkijk te geven in de wereld van de podiumtechniek, die anders juist zo achter de schermen werkt. Dit keer geven we de …

Bestuur Mores stelt extern adviseur aan

Op 22 maart jongstleden besloot het huidige bestuur om ruimte te maken voor een nieuw bestuur dat Mores in de komende jaren verder vorm kan geven. Mirjam Decoz zal tenminste drie nieuwe bestuursleden zoeken voor Mores die vervolgens zelf zorgdragen …

Raad brengt advies uit over aanvraagproces BIS 25-28

Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. Zij had de raad gevraagd haar te adviseren over het aanvraag- en beoordelingsproces van de Culturele basisinfrastructuur in de periode 2025 tot en …

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

In goed overleg met alle betrokken partijen zal er worden gezorgd voor een soepele overgang naar een nieuw bestuur. Dit besluit heeft géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart …

Werk van meldpunt Mores.Online gaat onverminderd door

Dit meldpunt werd vanuit beide organisaties gedragen en gefinancierd en is vervolgens uitgebreid met werkgeversorganisaties uit de (amateur)podiumkunsten-, de televisie- en de museumsector, het kunstvakonderwijs en de agenten en wordt ondersteund door werknemersorganisaties als de Kunstenbond en FNV media en …

RvC zet ontwerpkracht in voor vernieuwing cultuurbestel

De raad pleitte onder meer vorig jaar april al voor vernieuwing van het cultuurbestel. Voor de toekomst ziet de raad een subsidiestelsel dat openstaat voor nieuwe genres en disciplines en zo een breed publiek kan aanspreken. Een bestel met betere …

Gezocht: diverse leden en voorzitters beoordelingscommissies RvC

Deze commissies beoordelen in de eerste helft van 2024 de aanvragen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie in de periode 2025-2028. De raad zet stevig in op het samenstellen van diverse, meerstemmige beoordelingscommissies met kennis van …

Uitnodiging interactieve DigiTALLk

Bezoek dan de eerste DigitALLk op donderdag 6 april in Utrecht. Je hoort wat Cultuurloket DigitALL voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van financiële ondersteuning én kennisdeling. Daarnaast vertellen twee instellingen die van ons een bijdrage ontvingen over …

Nominatieronde Innovatieprijs NDD van start

Belangrijke criterium is dat de choreografen al een aantal in het oog springende projecten hebben gerealiseerd, maar nog geen structurele subsidie ontvangen. Zowel choreografen die zelfstandig producties maken, als choreografen die werk creëren bij gezelschappen kunnen worden voorgedragen. Een voorwaarde …

Veilig de vloer op – Regiobijeenkomst Noord

Tijdens deze bijeenkomst staat het werken aan een prettige en sociaal veilige werkomgeving centraal. In diverse programmaonderdelen wordt ingegaan op (de aanpak van) grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunsten. Het programma bevat een workshop over grensoverschrijdend gedrag en de rol van …