Nieuws

Bestuur Mores maakt ruimte voor nieuw bestuur

In goed overleg met alle betrokken partijen zal er worden gezorgd voor een soepele overgang naar een nieuw bestuur. Dit besluit heeft géén gevolgen voor de bereikbaarheid en werkzaamheden van Mores als meldpunt. Het bestuur en het meldpunt zijn apart …

Werk van meldpunt Mores.Online gaat onverminderd door

Dit meldpunt werd vanuit beide organisaties gedragen en gefinancierd en is vervolgens uitgebreid met werkgeversorganisaties uit de (amateur)podiumkunsten-, de televisie- en de museumsector, het kunstvakonderwijs en de agenten en wordt ondersteund door werknemersorganisaties als de Kunstenbond en FNV media en …

RvC zet ontwerpkracht in voor vernieuwing cultuurbestel

De raad pleitte onder meer vorig jaar april al voor vernieuwing van het cultuurbestel. Voor de toekomst ziet de raad een subsidiestelsel dat openstaat voor nieuwe genres en disciplines en zo een breed publiek kan aanspreken. Een bestel met betere …

Gezocht: diverse leden en voorzitters beoordelingscommissies RvC

Deze commissies beoordelen in de eerste helft van 2024 de aanvragen van culturele instellingen die in aanmerking willen komen voor BIS-subsidie in de periode 2025-2028. De raad zet stevig in op het samenstellen van diverse, meerstemmige beoordelingscommissies met kennis van …

Uitnodiging interactieve DigiTALLk

Bezoek dan de eerste DigitALLk op donderdag 6 april in Utrecht. Je hoort wat Cultuurloket DigitALL voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van financiële ondersteuning én kennisdeling. Daarnaast vertellen twee instellingen die van ons een bijdrage ontvingen over …

Nominatieronde Innovatieprijs NDD van start

Belangrijke criterium is dat de choreografen al een aantal in het oog springende projecten hebben gerealiseerd, maar nog geen structurele subsidie ontvangen. Zowel choreografen die zelfstandig producties maken, als choreografen die werk creëren bij gezelschappen kunnen worden voorgedragen. Een voorwaarde …

Veilig de vloer op – Regiobijeenkomst Noord

Tijdens deze bijeenkomst staat het werken aan een prettige en sociaal veilige werkomgeving centraal. In diverse programmaonderdelen wordt ingegaan op (de aanpak van) grensoverschrijdend gedrag in de podiumkunsten. Het programma bevat een workshop over grensoverschrijdend gedrag en de rol van …

Nomineer compositie voor de Matthijs Vermeulen Prijs

De Matthijs Vermeulenprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een Nederlandse componist voor een werk binnen het hedendaagse klassieke muziekgenre. Een onafhankelijke jury beoordeelt in hoeverre de voorgedragen composities een kwalitatief bijzondere, actuele en grensverleggende bijdrage leveren aan de artistieke ontwikkeling van …

Toneelschrijfprijs 2023

De Toneelschrijfprijs heeft als doel de Nederlandstalige toneelschrijfkunst en de opvoering van Nederlandstalig toneelwerk onder de aandacht te brengen en te stimuleren. De prijs wordt uitgereikt aan de auteur van het beste oorspronkelijk Nederlandstalig toneelwerk dat afgelopen kalenderjaar in première …

Taskforce: gemeenten treuzelen met doorzetten steun aan cultuur

Gemeenten krijgen vanaf dit jaar € 300 miljoen extra indexatie van het kabinet om maatschappelijke en culturele organisaties te compenseren voor gestegen (energie)prijzen vanaf 2022. Voor zwembaden en amateursport is er een aparte regeling. Uit een rondgang van de Taskforce …

Oproep aan de cultuursector

De afgelopen dagen zijn veel mensen en organisaties in de cultuursector direct in actie gekomen met bijvoorbeeld benefietvoorstellingen en oproepen aan hun publiek om te doneren. Om meedoen zo makkelijk mogelijk te maken, vind je hieronder informatie, tips en een …

Wat is het werk?

Tijdens de goedbezochte borrel nam Viktorien van Hulst, directeur van het Fonds Podiumkunsten, de publicatie Wat is het werk? in ontvangst uit handen van NAPK-voorzitter Gina Dumfries. In de publicatie reflecteren makers uit de podiumkunsten in tweegesprekken met filosofen en …