Actueel

Nieuwe editie Cultuurmonitor toont herstel én onzekerheid

Vanaf januari gingen cultuurlocaties weer open en in maart waren de coronamaatregelen opgeheven. Bezoekcijfers herstelden, maar bleven nog achter bij de situatie vóór corona. Zo ontvingen bioscopen en filmtheaters 34 procent minder bezoekers dan in 2019, en is de verwachting …

FPK lanceert nieuwe subsidieregeling voor jonge makers

In mei 2022 stelde staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) extra middelen beschikbaar om de culturele sector te helpen herstellen van de coronacrisis, met ruime aandacht voor de ondersteuning van makers. De Tournee- en promotieregeling is daar onderdeel van. De …

Meer muziekensembles volgen cao

Op 1 maart 2022 is de eerste cao voor de Muziekensembles door sociale partners Kunstenbond en NAPK afgesloten. Toen sloten zich de volgende aan de NAPK verbonden ensembles al aan: Amstel Quartet, Amsterdam Sinfonietta, Doelen Ensemble, Nederlandse Bachvereniging, Nederlands Blazers …

NAPK zoekt kwartiermaker duurzaamheid (0,5 fte)

Ter ondersteuning van ons bureau zoeken we per 1 maart 2023 een KWARTIERMAKER DUURZAAMHEID 20 uur (0,5 fte) per week Als Kwartiermaker Duurzaamheid help je de leden van de NAPK om hun organisatie en producties te verduurzamen. Je bent op …

Cao omscholingsregeling voor dansers algemeen verbindend verklaard

Stichting Omscholing Dansers Nederland (hierna: omscholingsregeling) vervult sinds 1986 een belangrijke rol bij de noodzakelijke omscholing van dansers die vanwege de zware fysieke eisen van hun vak hun danscarrière ver voor de reguliere pensioenleeftijd moeten beëindigen en daarom hun loopbaan …

€ 6,8 miljoen voor digitalisering cultuursector

Cultuurloket DigitALL investeert in 2023 € 6,8 miljoen in de digitalisering van de cultuursector. Cathelijne Broers (woordvoerder namens Cultuurloket DigitALL): “Het geld is beschikbaar als ontwikkel- en projectbijdragen voor theaters, muziekpodia, musea, filmtheaters, festivals en producenten van professionele podiumkunsten die …

Kunsten ’92: Roep eigen gemeente op cultuursector te steunen

Gisteren ontvingen alle gemeenten (colleges van B&W en gemeenteraden) een aantal suggesties van Kunsten ’92 hoe zij met de extra najaarsnotagelden van het Rijk de cultuursector (organisaties en werkenden) in hun gemeente overeind kunnen houden. Kunsten ’92 roept iedereen op …

Advies gevraagd over aanvraag- en beoordelingsproces BIS 25-28

De staatssecretaris heeft hier om gevraagd. Om tot het advies te komen heeft de raad onder meer een tijdelijke commissie aangesteld voor het deel van haar adviesvraag dat gaat over de positionering van de zogeheten ‘sectorbrede ondersteunende instellingen’. AdviesvraagZoals …

verslag stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (SSVP)

Dit doet zij door het aanbieden van een onafhankelijke klachtencommissie. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid. Ze organiseert onder meer trainingen en bijeenkomsten, stelt documenten op en beantwoordt vragen van …