Actueel

Anne ten Barge nieuwe algemeen en artistiek directeur Akoesticum

De Raad van Toezicht van Stichting Akoesticum heeft bekend gemaakt dat Anne ten Barge met ingang van 1 september 2022 algemeen en artistiek directeur van Akoesticum wordt. Zij volgt Harold Lenselink op, die vanaf de opening van Akoesticum in oktober …

€ 135 miljoen voor herstelplan cultuursector in 2022

De lijnen waarlangs ze haar herstelplan inricht zijn herstart, arbeidsmarkt, makers, jongeren en innovatie. Er komen o.a. startsubsidies voor vrije producenten, regelingen bij de cultuurfondsen voor startende makers en pilots om zzp’ers een financiële tegemoetkoming te bieden in de kosten …

Website Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten gelanceerd

Zij geeft invulling aan deze doelstelling via een onafhankelijke klachtencommissie. Deze onderzoekt binnengekomen klachten, beoordeelt ze en brengt in geval van een gegronde en ontvankelijke melding advies uit over de te nemen maatregelen. Ook biedt zij de leden van de …

Platform Stage Cultuur Inclusief

De Rijkscultuurfondsen hebben besloten een impuls te geven aan de instroom van ‘divers’ talent met extra middelen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dit gebeurt via de regeling Stage Cultuur Inclusief waarmee organisaties een bijdrage kunnen aanvragen. Dit …

Maas TD zoekt directie-assistent

Maas theater en dans, producerend en programmerend gezelschap te Rotterdam zoekt een directie-assistent/fondsenwerver. Meer informatie over de vacature is te vinden via deze link.…

Conferentie Veilig de vloer op succesvol

Tijdens de opening reikte NAPK-bestuurslid Ernestine Comvalius het door de NAPK gemaakte beleidskader Veilig de vloer op uit aan de staatssecretaris. Dit beleidskader is ontwikkeld voor en door podiumkunstproducenten en biedt hen concrete handvatten om zelf beleid te maken op …

Frans Bannick Cocqpenning voor Jeannette Smit

De Frans Bannick Cocqpenning is een onderscheiding van de stad Amsterdam voor Amsterdammers die zich meer dan tien jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op cultureel, maatschappelijk of economisch gebied met een landelijke uitstraling. De onderscheiding is vernoemd naar Frans Bannick …

Plan d- zoekt zakelijk leider

Plan d- is op zoek naar een zakelijk leider (16u). Reageren kan tot 19 mei. Lees hier de volledige vacaturetekst.…

Taskforce: paraat, voor het geval corona terugkomt

1. Kom met een deugdelijk alarmeringssysteem. Wanneer een (nieuwe) virusvariant eraan komt, dan rekenen wij op de kennis en expertise van het RIVM om een daarbij passende alarmeringscode afgeven. Werk met risiconiveaus: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). …

Jeltsje in der Rieden nieuwe zakelijk directeur Slagwerk Den Haag

Ze volgt hiermee interim-directeur Lodewijk Reijs op, die sinds december het muziekgezelschap leidde. In der Rieden is momenteel zakelijk directeur van SPRING Utrecht, een rol die ze sinds medio 2015 vervulde. Daarvoor was ze onder meer verbonden aan de VSCD, …