Nieuws

De negen BIS theatergezelschappen en dertien standplaatsschouwburgen die zich verenigd hebben in het informele Noordwijk Overleg, hebben besloten een volgende stap te zetten in het dossier culturele diversiteit. In 2015 gaven zij de opdracht aan de Commissie Ter Horst voor een verkenning, die resulteerde in het rapport Over het Voetlicht. Naar een groter en divers toneelpubliek.  Vervolgens hebben de theatergezelschappen en schouwburgen  een scan culturele diversiteit ontwikkeld en toegepast die helpt bij de interne bewustwording over culturele diversiteit en bij het ontwikkelen van concrete vervolgstappen voor de vier p’s uit de Code Culturele Diversiteit: personeel, publiek, programma en partners. Daarnaast kan met de scan in beeld gebracht worden wat er binnen de organisatie anno 2018 onder culturele diversiteit wordt verstaan, wordt de lokale context meegewogen en vindt er een benchmark naar vorige beleidsperiodes plaats.

De scan culturele diversiteit bouwt voort op het onderzoek De olifant in de kamer; staalkaart culturele diversiteit in de basisinfrastructuur (2008) dat ten grondslag ligt aan de Code Culturele Diversiteit. Daarnaast is de scan aangevuld met een door medewerkers van de VU en Universiteit Tilburg ontwikkelde wetenschappelijke attitudemeting. Om ook andere organisaties uit de culturele sector die verder willen met het bevorderen van culturele diversiteit te ondersteunen, wordt de scan binnenkort als open source beschikbaar gesteld op www.cultuurencreatiefinclusief.nl.

Terug naar Nieuws