Nieuws

Akkoord over Cao Toneel en Dans 2022-2023

Sociale partners, NAPK en Kunstenbond, hebben eind december 2021 een akkoord bereikt over een nieuwe cao Toneel en Dans. Deze cao heeft een tweejarige looptijd en geldt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

De algemene salarisverhogingen die zijn afgesproken bedragen 2,5% per 1 januari 2022 en 2,5% per 1 januari 2023. De minimum tariefopslag voor zzp’ers is per 1 januari 2022 verhoogd van 40% naar 50%.

Daarnaast zijn de volgende nieuwe onderwerpen in de cao opgenomen:
– een (tijdelijke) vroegpensioen/RVU-regeling;
– een vergoedingsregeling voor bhv- en preventiemedewerkers;
– een bepaling over het op organisatieniveau aanbieden van een vergoeding voor thuiswerken;
– een richtlijn/advies voor het omgaan met zeer korte contracten.

Download hier de volledige tekst van de Cao Toneel en Dans 2022-2023.

Terug naar Nieuws