Nieuws

Impact coronacrisis op NAPK-leden

De NAPK heeft de Boekman Stichting opdracht gegeven om over het jaar 2021 in kaart te brengen wat de impact is van de coronacrisis op de leden.

Dit resulteerde in een rapport waarin de onderzoekers een analyse hebben gemaakt van de baten en lasten, het personeelsbestand, de uitvoeringen, de bezoeken en de educatieve activiteiten van 95 leden van de NAPK die zowel in 2019, 2020 als 2021 meerjarige rijkssubsidie ontvingen. 

Het rapport vormt daarmee een aanvulling op drie eerdere onderzoeken die in 2021 verschenen: Analyse coronasteun NAPK-leden: 2019-2020 (Blueyard), Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund: effecten van de coronacrisis in de culturele sector (Boekmanstichting, SiRM en Significant APE) en Impact coronacrisis op leden van de NAPK (Boekmanstichting)

Terug naar Nieuws