Nieuws

Wat is er straks nog te zien?

Op 18 november a.s. wordt in de Tweede Kamer de cultuurbegroting behandeld. Ook het cultuurbeleid 2021-2024 komt dan aan de orde.

De besluiten die zijn genomen ten aanzien van dat beleid gaan leiden tot een groot verlies aan muziek-, theater-, muziektheater- en dansproducenten. Dat is het gevolg van een herschikking van geld, waardoor het budget voor meerjarige subsidies van Fonds Podiumkunsten fors inkrimpt. Het fonds ondersteunt nu 113 producenten, de verwachting is dat dat per 2021 nog tussen de 50 en 60 gezelschappen en ensembles zullen zijn.

De NAPK heeft een argumentenflyer gemaakt waarin wordt toegelicht wat de ingrijpende gevolgen zijn van het voorgenomen beleid. Met deze informatie willen we zichtbaar maken wat er staat te gebeuren en de politiek bewegen om tijdig (!) maatregelen te nemen, en niet te wachten tot in de zomer van 2020 de besluiten van het FPK bekend worden gemaakt en de bijl wordt gezet in het middenveld van de podiumkunstensector.

Deze flyer is vrij te gebruiken, bijvoorbeeld voor politieke lobby op lokaal en/of provinciaal niveau.

Terug naar Nieuws