Nieuws

De regeringspartijen PvdA en VVD lieten bij monde van hun woordvoerders, respectievelijk Ed Groot (PvdA) en Erik Ziengs (VVD), weten voor handhaving van de zelfstandigenaftrek te zijn, in een debat hierover op dinsdag 2 juni in Nieuwspoort. Hiermee is er een Kamermeerderheid voor het behoud van deze fiscale maatregel.

De creatieve industrie initieerde het debat omdat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën het belastingstelsel wil herzien en de fiscale faciliteiten voor zzp-ers wil beperken. Door de herziening zouden voor de zelfstandigenaftrek alleen nog die zzp-ers in aanmerking komen die werkgelegenheid creëren en een substantiële bijdrage leveren aan innovatie. Dit betekent dat zelfstandigen zonder personeel geen recht meer hebben op de zelfstandigenaftrek.

Het plan van de staatssecretaris tot herziening krijgt geen Kamermeerderheid, zo bleek tijdens de hoorzitting.

(bron: Kunsten ’92)

Terug naar Nieuws