Nieuws

Workshop scenarioplanning

In deze onzekere en complexe tijden biedt de NAPK haar leden handvaten om tot goede afwegingen te komen voor de werkpraktijk in de (nabije) toekomst. Dit doen we met een workshop Scenarioplanning in samenwerking met Bureau &Maes en met een intervisietraject onder begeleiding van Coaching in de Cultuur. Leden vinden meer informatie op Spots.

Wat is scenario denken?
Steeds meer organisaties zijn zich bewust van het belang van het werken met scenario’s. Door het denken in termen van relevante mogelijke scenario’s, maak je jezelf en de organisatie flexibel en voorbereid om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit maakt het ook mogelijk om te anticiperen. Het doel is je in staat te stellen vooruit te laten kijken en op basis daarvan afwegingen te maken en anticiperen, om te voorkomen dat je overvallen wordt door de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de afgelopen periode het geval was met de coronamaatregelen.

Wat is intervisie?
Intervisie is een gestructureerd overleg waarin je in een veilige situatie van elkaar leert. Je kijkt naar je eigen praktijk en naar het effect van jouw gedrag, beslissingen en aanpak. Je wisselt ervaringen uit, vindt oplossingen én je helpt je collega’s bij hun leerproces. Andere deelnemers dagen je uit om je bestaande beeld over vraagstukken in je werk aan te scherpen, doordat ze je al vragend uitnodigen tot een scherpe analyse van je vraagstuk. Dit levert verschillende invalshoeken en alternatieve handelingsperspectieven op, waar je vervolgens mee aan de slag kan.

Terug naar Nieuws