Wie zijn we?

Over de NAPK

NAPK staat voor Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten en is de branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland.

De meeste van de aangesloten organisaties werken met overheidsfinanciering. De NAPK fungeert als werkgeversorganisatie en sluit namens de sector cao’s af met de vakbonden. Tegelijkertijd bevordert de NAPK de positionering van de podiumkunsten richting politiek, overheden en culturele fondsen. De dienstverlening richt zich dan ook primair op deze twee pijlers: arbeidszaken en positionering. Daarnaast bieden we onze leden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en informatie en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we middels ons online platform SPOTS, maar we organiseren ook regelmatig diverse on- en offline ledenbijeenkomsten.
Lees meer hierover in de Beleidsnotitie NAPK 2021-2024 en het activiteitenverslag 2022.

De NAPK heeft de culturele ANBI-status. De benodigde informatie hiervoor is te vinden op de ANBI-website van de Federatie Cultuur. Daar is ook de jaarrekening en het bestuursverslag te vinden.

Bekijk hier een informatieve video over de NAPK. Overweeg je een lidmaatschap, klik dan hier.