Wat doen we?

Ook enkele inhoudelijke thema’s staan op de collectieve agenda. Dat kan zijn omdat leden aangeven daar behoefte aan te hebben of omdat er in het overheidsbeleid grote veranderingen plaatsvinden. Deze thema’s kunnen dus wijzigen. De belangrijkste onderwerpen waar wij ons momenteel inhoudelijk mee bezighouden zijn.

Duurzaamheid

In september 2022 publiceerde de NAPK het manifest Podiumkunsten en bestel 2023 en verder. Zorg voor de planeet is daarin één van de drie (speer)punten van de aandacht in het toekomstige cultuurbeleid.

Om vervolg te geven aan de werkzaamheden en bevindingen van de focusgroep duurzaamheid is 2023 uitgeroepen tot jaar van de duurzaamheid. In dat kader is per februari 2023 Ryanne de Boer aangesteld als kwartiermaker duurzaamheid. Haar opdracht is om duurzaamheid, met name bij de NAPK leden, een stap verder te brengen.

De activiteiten van de kwartiermaker omvatten het verzorgen van kennisdeling (onder andere over wetgeving), betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het onderwerp bij de verschillende stakeholders (Raad voor Cultuur, ministerie van OCW), het ontsluiten van bestaande kennis en best practices voor en door NAPK leden, promoten van het met Bureau 8080 ontwikkelde Model Duurzaam Produceren en waar nodig (bijdragen aan) de ontwikkeling van nieuwe tools. Het Theatre Green Book is een initiatief van de theatersector in het Verenigd Koninkrijk om duurzamer te werken. Onder leiding van onze kwartiermaker is er een Nederlandse vertaling verschenen en is er een bewerking naar de Nederlandse situatie in ontwikkeling.

Inclusieve sector

Voor de NAPK is meer diversiteit in de podiumkunstensector en toewerken naar een daadwerkelijk inclusieve sector, een speerpunt op de beleidsagenda. We werken hier in verschillende verbanden aan.

Vanuit de vereniging hebben we de bij ons aangesloten producenten unconscious bias – trainingen aangeboden.

Als organisatie werken we met de Code diversiteit en inclusie.

Als organisatie hebben we een groep critical friends aan ons verbonden met wie we zo’n twee á drie keer per jaar sparren over de ontwikkelingen in de podiumkunsten, de koers van de NAPK en wat we mogelijkerwijs aan blinde vlekken hebben en hoe we daarin kunnen bijsturen. De critical friends zijn Saundra Willliams, René Geerlings, Eliane Baudet, Katinka Enkhuizen en Vincent Bijlo.

We zoeken actief aansluiting bij initiatieven binnen en buiten de sector en werken zo aan verbreding van ons netwerk.

Een veilige werkvloer

De Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten is in 2022 door de NAPK opgericht en wil zorg en veiligheid bieden aan medewerkers van podiumkunstorganisaties. Haar doel is ongewenste omgangsvormen in de culturele sector tegengaan en gewenst gedrag stimuleren.

De Stichting is in het leven geroepen om onze leden te ondersteunen bij meldingen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Daarnaast faciliteert ze bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid.

Zij geeft invulling aan deze doelstelling via een onafhankelijke klachtencommissie. Deze onderzoekt binnengekomen klachten, beoordeelt ze en brengt in geval van een gegronde en ontvankelijke melding advies uit over de te nemen maatregelen.

Daarnaast biedt de stichting ondersteuning bij preventie van ongewenst gedrag. Ze geeft informatie, verzorgt bijeenkomsten en trainingen en stelt documenten zoals protocollen en beleidskaders ter beschikking.