Wie zijn we?

Ryanne de Boer

Ryanne is per februari 2023 aangesteld om duurzaamheid bij de NAPK leden een stap verder te brengen. Hiermee wordt vervolg gegeven aan de werkzaamheden en bevindingen van de focusgroep duurzaamheid bij het NAPK in 2022. Ze zal zich o.a. bezighouden met de ontwikkelingen op het onderwerp bij de verschillende stakeholders, het ontsluiten van bestaande kennis en best-practices voor leden, promoten van het met Bureau 8080 ontwikkelde Model Duurzaam Produceren en waar nodig ontwikkelen van nieuwe tools.

Kwartiermaker Duurzaamheid
020 – 751 70 10 | ryanne.deboer[at]napk.nl