Nieuws

Uitslagen subsidiebeoordeling 2017-2020 Fonds Podiumkunsten bekend gemaakt

Het Fonds Podiumkunsten heeft op 2 augustus de beoordelingen van de ingediende aanvragen voor de Meerjarenregeling 2017-2020 bekend gemaakt.

Belangrijke spelers in het huidige podiumkunstenveld zijn buiten de boot gevallen, waaronder veel NAPK-leden. Ze kregen vrijwel allemaal een positief subsidieadvies maar worden niet gehonoreerd vanwege ontoereikend budget. Dit is het geval voor onder meer Orkater, Korzo, Suburbia, Danstheater AYA, Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Dood Paard, Beumer&Drost, Theater Gnaffel en Matzer.

Het Fonds `stimuleert de pluriformiteit van het middelgrote en kleinschalige aanbod en richt zich daarbij op doorstroming, dynamiek en innovatie. ‘ Dit is ook in de optiek van de NAPK van groot belang voor een vitaal en bloeiend podiumkunstenlandschap, en dat er veel hoogwaardige nieuwe instroom is valt alleen maar toe te juichen.

We zien nu echter ook dat het Fonds door deze focus op vernieuwing geen plaats kan bieden aan een middenkader dat óók van grote relevantie is voor een levendig en stevig podiumkunstenbestel. Dit is een direct gevolg van een gecontinueerde bezuinigingspolitiek: de budgetkrapte nekt bovengenoemde instellingen (en vele andere), die in veel gevallen nét onder de zaaglijn van wel of geen beschikbaar subsidiebudget terecht zijn gekomen.

Dat is pijnlijk en schrijnend en maakt een politieke discussie over het hiaat tussen nieuw en dynamisch enerzijds en functiegerichte BIS-plaatsen anderzijds heel hard nodig. In het Rijksbeleid is geen expliciet gemaakte ruimte (beleidsmatig noch financieel) voor een deel van het middenveld dat te groot is voor het servet en te klein voor het tafellaken. Een aantal van deze instellingen valt nu tussen wal en schip.

Uiteraard is er ook goed nieuws voor de instellingen die hun aanvraag gehonoreerd zagen, we feliciteren hen van harte met de uitslag.

Terug naar Nieuws