Nieuws

Voor de podiumkunstensector staat 2020 in het teken van het indienen en de beoordeling van subsidieaanvragen voor de periode 2021-2024. Voor de branchevereniging staat 2020 in het teken van politieke en beleidsmatige beïnvloeding waar we dat noodzakelijk achten.

Extra investering in fair practice en terugdraaien van de onttrekking van € 8,6 miljoen aan het budget van het Fonds Podiumkunsten (meer specifiek het budget voor de regeling meerjarige productiesubsidie 2021-2024) zijn twee issues die voor de toekomst van onze sector van zeer groot belang zijn. Gelukkig vindt ook de Tweede Kamer dat; de komende periode zijn er twee debatten ingepland over bovengenoemde onderwerpen.

Het tijdpad voor het komende jaar ziet er als volgt uit:

2 maart        > 17.00 uur sluiting indienen aanvraag meerjarenregeling FPK 2021-2024
4 maart        > Algemeen Overleg Fair Practice in de Tweede Kamer
8 april           > Algemeen Overleg Subsidieaanvragen Tweede Kamer
4 juni             > Publicatie subsidieadviezen Raad voor Cultuur
Juli-aug        > Publicatie aanvullende subsidieadviezen Raad voor Cultuur
3 augustus   > Besluiten subsidieaanvragen FPK 2021-2024
Prinsjesdag > Besluiten subsidieaanvragen BIS 2021-2024

Terug naar Nieuws