Nieuws

Begin juli wordt door de NAPK, VSCD, VPT en VVTP de eerste vertaling van het Theatre Green Book (https://theatregreenbook.com) met de sector gedeeld.

Daarmee bieden de brancheorganisaties het veld een handboek om zowel de producties, het gebouw als de backoffice te verduurzamen. Het is van groot belang dat de sector hier de komende maanden kennis van neemt om na te gaan hoe het zich verhoudt tot de Nederlandse werkpraktijk. In het najaar zal namelijk een consultatie plaatsvinden voor een Nederlands Theatre Green Book.  

7 & 8 september staan de initiatiefnemers met een keynote op TF PRO: schrijf je hier in https://tf.nl/programma/theatre-green-book/

Terug naar Nieuws