Nieuws

Korting op budget FPK zorgt voor verschraling cultuuraanbod

Het Fonds Podiumkunsten heeft op maandag 3 augustus de toekenningen bekend gemaakt voor de subsidieperiode 2021-2024. Ook heeft het fonds aangemerkt welke instellingen wél een positief advies hebben gekregen, maar geen subsidie ontvangen wegens ontoereikend budget. In totaal zijn er 202 aanvragen, waarvan er 78 gehonoreerd worden. Dat zijn er 34 minder dan in de huidige periode (nu 112). Dat er minder aanvragen gehonoreerd kunnen worden, is een direct gevolg van de korting van € 8,6 miljoen op het budget van het fonds.

Regio’s als Zeeland (Productiehuis Zeelandia) en Flevoland (Theatergroep Suburbia, Vis à Vis) verliezen door het verminderde budget producenten die positief beoordeeld zijn en een cruciale functie in de regionale infrastructuur vervullen. Ook een aantal genres staat onder druk: jazz en improvisatie dreigen geheel van het toneel te verdwijnen (Jazz Orchestra of the Concertgebouw, stichting DOEK, Instant Composers Pool). Het enige ensemble gespecialiseerd in theatrale concerten voor kinderen (Oorkaan) valt ook buiten de boot, net als een flink aantal gerenommeerde (muziek)theaterproducenten (o.a. Orkater, Dood Paard, Matzer, Het Volksoperahuis). Al met al dreigt een forse verschraling van het hoogwaardige Nederlandse cultuuraanbod.

De NAPK pleit al een ruim een jaar samen met Kunsten ’92 voor het behoud van de € 8,6 miljoen binnen het budget van het Fonds Podiumkunsten. Meerdere malen hebben wij de cultuurwoordvoerders en de minister geschetst wat de negatieve gevolgen zijn van de korting. De minister gaf herhaaldelijk aan dat ze eerst inzicht wilde in de uitkomsten, waarbij ze heeft gesteld dat `als daar problemen te zien zijn, we dat op tafel zullen leggen’ (cultuurdebat d.d. 29-6 2020). En dat als de Tweede Kamer het anders wil, daar dekking voor nodig is. Nu de toekenningen bekend zijn wordt zichtbaar dat er instellingen dreigen te verdwijnen die van vitaal belang zijn voor de infrastructuur. Wij rekenen er dan ook op dat het gesignaleerde probleem met Prinsjesdag op tafel komt en dat er tijdig dekking geregeld wordt om te voorkomen dat cruciale functies verdwijnen.

Het Fonds Podiumkunsten is – naast de basisinfrastructuur – een belangrijke schakel in het veld. Jonge en gevestigde makers met een eigen artistieke signatuur zijn afhankelijk van de middelen van het fonds. Het fonds verdient een toereikend budget om de podiumkunsten op peil te kunnen houden, zeker in een tijd waarin de podiumkunstensector het ongemeen hard te verduren heeft als gevolg van de Corona-crisis. De NAPK doet dan ook een dringend beroep op de politiek om de vitale infrastructuur overeind te houden.

Klik hier voor de gehele lijst van toekenningen voor 2021-2024.

Terug naar Nieuws