Nieuws

Onder de noemer Alles beweegt. heeft de Raad voor Cultuur op 1 juni het sectoradvies dans gepubliceerd.

De Raad doet zes hoofdaanbevelingen aan de hand van vier gesignaleerde behoeftes:

 • Pluriformiteit, toegankelijkheid en zichtbaarheid van het aanbod
  – beter spreidingsbeleid voor BIS-gezelschappen en uitnodiging aan vrije producenten om hedendaagse en klassieke choreografieën te produceren
  – gezamenlijke inspanningen gezelschappen, productiehuizen, landelijke, regionale en lokale overheden om veelzijdiger, diverser en pluriformer dansaanbod te ontwikkelen
 • Dansaanbod op maat in het hele land
  – aanbod op maat creëren in de verschillende stedelijke cultuurregio’s
 • Bruggen naar andere domeinen
  verbintenissen met andere culturele en maatschappelijke domeinen verder uitbouwen en verstevigen
 • Professionalisering
  – belangrijke voorwaarde voor het realiseren van bovengenoemde doelstellingen is dat dansgezelschappen werkenden in de danssector in staat stellen zich professioneel te ontwikkelen, in gezonde en veilige arbeidsomstandigheden
Terug naar Nieuws