Nieuws

De podiumkunsten-, film- en televisiesector heeft de handen ineengeslagen en start een onafhankelijk en overkoepelend meldpunt voor ongewenste omgangsvormen.
Partijen zoals brancheverenigingen, beroepsverenigingen, fondsen en verenigingen van werkgevers- en werknemersorganisaties erkennen dat er een sectoraal probleem bestaat ten aanzien van een goede behandeling van klachten over integriteitsschendingen, discriminatie en (seksueel) machtsmisbruik. Naast de verschillende maatregelen die reeds ondernomen zijn, constateert de sector dat met name door het grote aantal werkzame zzp’ers de noodzaak ontstaan is om een overkoepelend meldpunt in het leven te roepen. De vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, zullen vanuit de podiumkunsten-, film- en televisiesector gezamenlijk gefinancierd worden. In het voorjaar van 2018 zal het meldpunt operationeel zijn. De NAPK is een van de partijen. Een overzicht van alle deelnemende organisaties en het volledige persbericht staan hier.

Reacties uit de media:
Volkskrant
Volkskrant
NRC

 

Terug naar Nieuws