Nieuws

Sector podiumkunsten biedt compensatie publiek en start eigen steunfonds

Door de maatregelen rondom de corona-crisis sloten ook theaters en concertgebouwen hun deuren. Gisteren, 19 maart 2020, voerden de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en het Vlakke Vloer Platform overleg met de Vereniging Vrije Theater Producenten (VVTP), Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Nederlandse Orkesten (VvNO) over hoe om te gaan met reeds verkochte kaarten.

In eerste instantie zullen alle partijen de afgelaste voorstellingen en concerten proberen te verplaatsen. Mocht dat niet lukken dan wordt het publiek gecompenseerd bijvoorbeeld door middel van een vervangende voorstelling, tegoedbon of restitutie. De komende tijd zal dit restitutiebeleid vorm krijgen. Pas na 6 april, of op een later tijdstip mochten de maatregelen worden verlengd, informeren zij het publiek over hoe deze compensatievorm er uit gaat zien. Vooropgesteld is dat het publiek, conform het Europees consumentenrecht, wordt gecompenseerd, tenzij de bezoeker daarover zelf anders beslist.

Onderzocht wordt i.s.m. het ministerie van OCW of een tijdelijke noodwet rondom het restitutiebeleid de podiumkunstensector helpt om voldoende tijd te krijgen alle logistieke aspecten tijdig op orde te krijgen. Het Ministerie van OCW start daarnaast een landelijk steunfonds waaruit de financiële schade van de podia en producenten deels wordt gecompenseerd. De schade van de sector podiumkunsten inclusief festivals is voorlopig berekend op circa 20 miljoen per week.

De brancheorganisaties starten zelf een actie om de sector overeind te houden zodat het Nederlands publiek, als de podia straks weer open mogen, kan genieten van een divers cultureel aanbod. Zij zullen op zeer korte termijn het initiatief nemen tot een eigen fonds om podia, podiumkunstenaars en producenten te ondersteunen. Daarvoor roepen zij private fondsen, onze ‘vrienden van’ fondsen en het publiek op om een donatie te doen en/of geen geld terug te vragen voor hun kaartje.

Terug naar Nieuws