Nieuws

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft op 8 november jl. een overzicht van het culturele leven in Nederland in de periode 2012 – 2017 gepubliceerd, getiteld `Het culturele leven’.

Tien culturele domeinen worden bezien vanuit veertien kernthema’s.

De gedefinieerde domeinen zijn podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, film & videokunst, architectuur, design, digitale cultuur, roerend erfgoed, onroerend erfgoed en immaterieel erfgoed.

De 14 kernthema’s die werden uitgediept zijn culturele uitingen zelf, uitingen via media, organisaties, geldstromen, arbeids¬markt, beroepsonderwijs, cultuur in het onderwijs, mogelijkheden tot beoefening in de vrije tijd, interesse, draagvlak, bereik via media, bezoek, beoefening en bestedingen.

Terug naar Nieuws