Nieuws

Reactie Taskforce op vijfde steunpakket

Vandaag heeft de Taskforce culturele en creatieve sector aan staatssecretaris voor cultuur en media, mevrouw Uslu, een brief gestuurd als reactie op het vijfde steunpakket.

Het kabinet laat met de brief over de uitwerking van het vijfde steunpakket zien dat het de schade die de culturele en creatieve sector is toegebracht serieus wil opvangen. De staatssecretaris voor cultuur en media benadrukt in de brief terecht dat de beschikbare steun zoveel mogelijk terecht moet komen bij degenen die deze het hardst nodig hebben: de culturele en creatieve zzp’ers (waaronder vele artiesten en kunstenaars) en de zelfstandige theaterproducenten.

Hoe erkentelijk de Taskforce ook is voor deze steun, het is niet voldoende om de sector uit de brand te helpen. Nog niet wordt iedereen bereikt die dat hard nodig heeft. Daarnaast leidt het feit dat voornoemde brief nog steeds niet de gewenste duidelijkheid biedt over de (uitwerking van de) compensatiemogelijkheden, in verband met de beperkingen sinds 19 november 2021, tot een onwerkbare situatie. 

In de brief drukt de Taskforce culturele en creatieve sector het kabinet op het hart om op korte termijn werk te maken van vier urgente punten, die goed aansluiten op onze eerdere voorstellen voor de korte en (middel)lange termijn. De Taskforce gaat hierover op korte termijn met de staatssecretaris in gesprek.

Terug naar Nieuws