Nieuws

De Raad voor Cultuur is op zoek naar nieuwe adviseurs om de activiteiten van BIS-instellingen in de lopende periode te monitoren. Het gaat om adviseurs met expertise van podiumkunsten (muziek, muziektheater, dans, theater, productiehuizen, festivals), musea, bovensectorale instellingen (digitalisering, onderzoek/beleid) en cultuureducatie- en participatie. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar Nieuws