Nieuws

De Raad voor Cultuur heeft zijn Sectoradvies Theater uitgebracht, waarin hij pleit voor een herziening van het theaterbestel.

De raad adviseert onder meer:
– meer rekening te houden met de eigen profilering van theatergezelschappen
– uit te gaan van maakbehoefte in plaats van maakdwang
– meer ruimte maken voor makers met een cultureel diverse achtergrond en multidisciplinair werkende makers
– potentieel publiek beter aan te spreken
– steviger samenwerking tussen producenten en speelplekken, op lokaal en nationaal niveau, o.a. door seriebespeling, gezamenlijke marketing, gezamenlijk produceren en randprogrammering
– meer financiële middelen voor de podia
– te onderzoeken of `revolving funds’ voor vrije producenten haalbaar zijn om hun producties te kunnen voorfinancieren
– aandacht te hebben voor de ondersteunende taken op het gebied van theater (beheer, behoud, dataverzameling en promotie)

Lees het volledige advies hier.

De NAPK organiseert op dinsdag 20 februari een bijeenkomst voor de theaterleden om van gedachten te wisselen over de inhoud van het advies.

 

Terug naar Nieuws