Nieuws

Raad voor Cultuur publiceert beoordelingskader BIS 2017-2020

Vandaag publiceert de Raad voor Cultuur het beoordelingskader over de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS), waarin hij beschrijft hoe hij subsidieadviezen gaat voorbereiden en uitbrengen. De raad geeft zo vooraf inzicht in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening kunnen houden in hun subsidieaanvraag. Tegelijkertijd heeft het ministerie van OCW de subsidieregeling bekendgemaakt.

Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad beoordeelt deze aanvragen en zal op 19 mei 2016 de minister adviseren welke instellingen deel uitmaken van de BIS 2017-2020.

Meer info op www.cultuur.nl
Lees hier het beoordelingskader.

Terug naar Nieuws