Nieuws

Projectcoördinator stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten

NAPK heeft Maaike van Steenis per 1 januari 2022 aangetrokken als parttime projectcoördinator van de nieuw op te richten stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten.

Maaike is zelfstandig coach en trainer en is werkzaam geweest als zakelijk leider voor verschillende kleinere podiumkunstenorganisaties. De stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten (i.o.) ondersteunt onder andere de NAPK-klachtencommissie en ontwikkelt – in nauwe samenspraak met bureau en leden – trainingen en tools ter preventie van ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten.

Terug naar Nieuws