Nieuws

De podiumkunstenproducenten verbonden aan de NAPK zijn heel erg blij met de aangekondigde versoepelingen per 18 febr. De verruiming van de capaciteit geeft de mogelijkheid om publiek, dat tot nu toe achter het net viste vanwege uitverkochte zalen, alsnog een plek te bieden. De versoepelingen geven hoop dat de podiumkunstensector op korte termijn toe kan werken naar een grootschaliger aanbod en normale zaalbezetting.
Tegelijkertijd zijn er nog de nodige knelpunten die een normale gang van zaken belemmeren.

  • Wij pleiten dan ook voor alternatieven voor de isolatieperiode en voor bijvoorbeeld tijdelijk werken op minimaal 1,5 meter afstand, met mondkapje, én als de besmette persoon geen klachten heeft en geboosterd is.
  • Om een duidelijke lange termijnvisie uit te rollen heeft de NAPK samen met de Taskforce Culturele en Creatieve Sector een Openingsplan geschreven.
  • Inkomsten uit buitenlandse tournee zijn helemaal weggevallen. We pleiten ervoor dat de reeds ontvangen noodsteun over een langere periode inzetbaar moet zijn om de verminderde inkomsten op te vangen.
Terug naar Nieuws