Nieuws

Podiumkunstproducenten leveren input voor Agenda Cultuurbeleid 2017 – 2020

Verschillende groepen producenten binnen de podiumkunstensector hebben de afgelopen periode hun gezamenlijke ideeën en behoeften geformuleerd ten aanzien van de Cultuurnotaperiode 2017 – 2020. De documenten die hieruit zijn voortgekomen zijn naar de Raad voor Cultuur gestuurd als input en bron van inspiratie bij het opstellen van het advies op de Agenda Cultuurbeleid 2017 – 2020. De stukken zijn ook ter informatie naar het ministerie van OCW, het Fonds Podiumkunsten en de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer verzonden.

De stukken zijn ook hier te lezen:

> aanbiedingsbrief NAPK
> input theaterproducenten
> input dansproducenten
> input jeugdproducenten
> input muziekensembles
> podiumkunsten in de maatschappij

Terug naar Nieuws