Nieuws

Podiumkunstensector voorlopig gered door steunpakket kabinet

De gisteren toegezegde € 300 miljoen aanvullende steunfinanciering voor de cultuursector zorgt, samen met de coulance maatregelen ten aanzien van subsidiebehoud en prestaties, voor de broodnodige extra ondersteuning in deze crisisperiode. De podiumkunstensector is minister van cultuur Van Engelshoven en het kabinet zeer erkentelijk voor deze steun en erkenning. We hopen dat lokale overheden het ruimhartige gebaar van de minister zullen volgen en de lokale infrastructuur ondersteunen, zodat de gehele keten van podia, producenten en uitvoerenden overeind blijft

De coronacrisis stelt de podiumkunstproducenten voor een enorme opgave. Naast de schade door het sluiten van de theaters en het noodgedwongen cancelen van voorstellingen en concerten, is er grote onzekerheid over wanneer er weer gerepeteerd en gespeeld kan worden. Zomerfestivals zijn afgeblazen, nieuwe producties worden uitgesteld en boekingen in het buitenland worden gecanceld. Publiek stelt het kopen van kaarten uit. En zelfs als theaters hun deuren weer zouden mogen openen, is het nog maar de vraag of het publiek durft te komen.

Daar komt bij dat in de anderhalve meter-economie een veilige werkomgeving met grote groepen dansers, musici of acteurs op het podium niet gewaarborgd kan worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat er uitsluitend producties met een kleine cast van 2 à 3 personen mogelijk zijn, en dat dansers elkaar niet mogen aanraken.

De toekomst veiligstellen
De gevolgen voor de podiumkunsten zijn nog lang niet in volle omvang te overzien, maar duidelijk is dat zonder de extra steun van de overheid deze sector op korte termijn al zou zijn geïmplodeerd. We zetten alles op alles om in deze fase van de crisis onze vitale infrastructuur overeind te houden en waar mogelijk het publiek op alternatieve wijze te bedienen en betrokken te houden. Voor de langere termijn is zorgvuldige monitoring en bijtijds ingrijpen door de politiek noodzakelijk, om te voorkomen dat belangrijke spelers in de branche door de vergaande consequenties van deze crisis mogelijk in de toekomst alsnog omvallen.

Terug naar Nieuws