Nieuws

De ministers Wiebes (EZK), Koolmees (SZW) en Hoekstra (Financiën) kondigden vandaag aan dat het kabinet afziet van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen en dat het steun- en herstelpakket voor banen en economie op bepaalde onderdelen verder wordt uitgebreid. De NOW-regeling blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020 en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt verruimd. Dit is gunstig voor de horeca (cafés, restaurants èn hun toeleveranciers), die op last van de overheid gesloten is en nog blijft. Er komt een regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) voor mensen die tussen wal en schip belanden, uit te voeren door gemeenten. De TOZO blijft in de huidige vorm tot 1 april 2021. Lees hier de samenvatting van de vandaag bekendgemaakte steunmaatregelen en hier de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Voor de kunst- en cultuursector is het jammer dat bij de TVL-regeling het minimale omzetverlies op 30% blijft staan, en dat het maximumbedrag op € 90.000 blijft gehandhaafd. Een andere tegenvaller is dat voor vijf corona-gerelateerde subsidies geldt dat deze moeten worden meegerekend in de omzet voor de NOW; dit ondanks herhaaldelijke pleidooien vanuit onder andere de Taskforce culturele en creatieve sector om deze niet mee te rekenen.

Terug naar Nieuws