Nieuws

Wanneer in mei de basisscholen in mei weer opengaan en begin juni de scholen voor voortgezet onderwijs, komt er ook weer ruimte voor buitensport en -spel. In de uitwerking valt echter te lezen dat aan gemeenten wordt gevraagd om dit uit te werken met de sportverenigingen en de buurtsportcoaches, maar er wordt gesproken over toneelclubs, kinderkoren, dansscholen en jeugdorkesten. Juist de afgelopen weken is gebleken dat veel wat anders moest ook anders bleek te kunnen. Dansen, toneelspelen, muziek maken en schilderen: met het juiste weer kan het uitstekend buiten. Een groot aantal culturele organisaties heeft gemeenten dan ook opgeroepen om bij de uitwerking van deze nieuwe maatregelen niet alleen met de sportorganisaties te overleggen, maar ook met de culturele partners. Uiteraard gelden dezelfde criteria als voor buitensport. Ook wordt de Rijksoverheid opgeroepen om het bij de uitwerking van deze maatregelen voor gemeenten mogelijk te maken om culturele activiteiten voor de jeugd weer toe te staan onder dezelfde voorwaarden als sport en spel. De oproep (lees hier) is o.a. ondertekend door Kunsten ’92, waar de NAPK lid van is.

Terug naar Nieuws