Nieuws

Oprichting stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten

Binnenkort wordt – op initiatief van de NAPK – de Stichting Sociale Veiligheid Podiumkunsten opgericht. Deze stichting zal de leden van de NAPK ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van sociale veiligheid.

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie, die klachten op het gebied van grensoverschrijdend gedrag zal onderzoeken, beoordelen en zo nodig advies zal uitbrengen over de te nemen maatregelen. De klachtencommissie werkt op basis van de onlangs opgestelde klachtenregeling.

De klachtencommissie bestaat uit Mirjam Oostendorp, Annemarie Vermeulen, Noor van der Werf, Leo ten Brink, Max Valenkamp en Anjani Pherai.

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer komt ook aan de orde tijdens de conferentie Veilig de vloer op die op 16 mei 2022 van 13.00 tot 17.00 uur door de NAPK samen met Platform ACCT en Mores.online georganiseerd wordt in Amare (Den Haag). De conferentie is bedoeld voor werkgevers en werknemers (vertegenwoordigers) uit de cultuursector. Meer informatie over het programma en inschrijving lees je hier.

Terug naar Nieuws