Nieuws

Het ministerie heeft op 12 november jl. het jaarlijkse overzicht van de stand van zaken in de cultuursector gepubliceerd.

Het eerste deel besteedt aandacht aan de stad als cultureel knooppunt, in het tweede deel komen aan de orde
– de economie van de cultuursector
– de publieke interesse voor cultuur
– actieve cultuurdeelname
– cultuureducatie op scholen

Klik hier voor de publicatie.

Terug naar Nieuws