Nieuws

Wie worden de nieuwe leden van de Akademie van Kunsten? Voor 2023 is de Akademie op zoek naar vooraanstaande kunstenaars uit alle disciplines die zich op basis van aantoonbare artistieke prestaties hebben onderscheiden. Kent u kunstenaars die hiervoor in aanmerking komen? Nomineer hen! Deadline is 15 september.

De Akademie van Kunsten kiest jaarlijks zes nieuwe leden op basis van aantoonbare artistieke prestaties.

WIE KOMEN IN AANMERKING?
In aanmerking voor het lidmaatschap komen kunstenaars in Nederland:
• die zich artistiek hebben onderscheiden door bijvoorbeeld prijzen en internationale erkenning;
• die een inspiratiebron zijn voor jonge kunstenaars;
• die over een brede belangstelling voor de andere kunstendisciplines, maatschappelijke vraagstukken en de wetenschap beschikken;
• die zich willen inzetten voor taken die bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Akademie van Kunsten.

Meer informatie en het nominatieformulier zijn te vinden op de website van de Akademie van Kunsten.

Terug naar Nieuws