Nieuws

Bijna drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn er inmiddels colleges gevormd in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. In alle drie de steden benadrukt het nieuwe stadsbestuur de waarde van cultuur voor wonen en leven in de stad en wordt er extra geïnvesteerd. In een reeks artikelen schetst Theaterkrant.nl in samenwerking met Kunsten ’92 een overzicht van de nieuwe bouwstenen voor het gemeentelijke kunst- en cultuurbeleid in de grotere steden voor de komende periode. In het eerste deel: de nieuwe colleges van Amsterdam, Den Haag en Utrecht.

Terug naar Nieuws